Değerlerimiz

“BİR BAŞKA YOL” PROJESİNİN DEĞERLERİ

  • Bir Başka Yol Projesi, çıkış noktası olarak çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle dershaneye gidemeyen öğrencilere destek vermeyi amaçlar. Dershaneye gitmenin bir zorunluluk olarak görülmesine karşı bir imkân ve destek sunmayı amaçlar. Bu açıdan öğrencilere “Bir Başka Yol” olduğunu gösterir.
  • Proje, hiçbir örgüt ya da kuruluşun kolu olmadığı gibi, sponsor kabul etmez. İ.T.Ü çatısı altındaki dernek ve vakıflardan hibe (aynî destek) almayı tercih eder.
  • Öğrencilerin imkân eksikleri gibi konularla göz önünde tutulmasını yanlış bulur ve öğrencilerin psikolojik yönden etkilenmemesi öncelikli olarak önemser. Bu sebeplerden ötürü projenin duyurulması gibi konulara titizlikle yaklaşılır.
  • Öğrencilere sadece eğitim desteği vermenin yanı sıra kültürel etkinliklere katılmalarını ve sosyal bir bilinç taşımalarını sağlamayı hedefler. Bu amaçla her öğrenciye atanmış bir rehber bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin İ.T.Ü. bünyesinde düzenlenen sosyal aktivitelere katılımı sağlanmaktadır.
  • Üniversite öğrencilerinin bir toplumsal sorumluluk projesi içinde yer almasını sağlayarak üniversite gençliği arasında toplumsal bir bilinç yaratmayı amaçlar.
  • Projeye katılacak öğrenciler seçilirken herkese karşı eşit şekilde uygulanan belli nitelikler aranır.
  • Projenin üniversite çatısı altında yürütülmesi önemlidir. Bu sebeple derslerin yerleşkede verilmesi özellikle tercih edilmektedir.
  • Gönüllüler, öğrenciler üzerinde hiçbir siyasi görüş vb. baskı kuramaz. Bu konuda katı kurallar bulunmaktadır. Ayrıca düzenli yapılan anketler ve görüşmelerle bu konu denetlenmektedir.
  • Proje İstanbul Teknik Üniversitesi altında başlayıp diğer üniversitelerde aynı içerikte yürütülecek projelere örnek oluşturmayı ve yayılmayı amaçlar. Bu amaçla diğer üniversitelerin benzer faaliyetler yürüten kolları ile iletişim halinde bulunulmaktadır.
  • Projede yer alan öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci aşılamak ve onların da üniversite hayatlarında benzer projelerde bulunmasına öncü olmak.