Projenin İşleyişi

Bir Başka Yol gönüllü girişimlerle ilerleyen bir proje olduğundan, yeni gönüllüler projenin işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla yılda iki kez, eğitim dönemlerinin başında kulüp tanıtımı ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca fakülte kantinlerinde ve yemekhanede dağıtılan el ilanlarıyla yeni gönüllü aramakla birlikte üniversitemiz öğrencilerini yürütülen soysal sorumluluk projesinden haberdar ederek farkındalık yaratmaya çalışılmaktadır. Yeni üyelerle birlikte kulüp yapısı oluşturulup yeterli gönüllü gücü elde edildiğinde ise organizasyon çalışmaları, bu çalışmaların meyvesi olan dersler ve kulübün periyodik faaliyetleri başlamaktadır. Bu açıdan işleyiş, üç ana kısımda incelenebilir:

1. Derslerin Veriliş Yöntemi:

Bir Başka Yol Projesi’nin amaçları arasında lise öğrencilerinin üniversitelilerle kaynaşarak onların kültürel ve sosyal birikimlerinden faydalanmalarını sağlamak da yer kazanmaktadır. Ders almak üzere yerleşkeye gelen, yerleşkedeki sosyal yaşantının parçası olma fırsatı yaşayan öğrenciler, böylelikle yüksek motivasyon kazanmakta ve iyi bir eğitimin kendilerine sağlayacağı olanakları da yakından görme şansına erişmektedir.

Dersler, yerleşkede bulunan fakültelerden uygun olan bir tanesinde ve en fazla on kişiden oluşan sınıflar halinde işlenmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri saat 9.00’da başlayan dersler 18.00’a kadar sürmekte ve iki saatlik derslerden oluşmaktadır. 13.00-14.00 saatleri arası öğle molası, 16.00-18.00 saatleri arası ise etüt saati olarak değerlendirilmektedir. Proje kapsamında lise son sayısal bölüm öğrencileri matematik 1, matematik 2, fizik, kimya, biyoloji, geometri ve Türkçe olmak üzere toplam 7 ders; eşit ağırlık sınıflar da matematik 1, matematik 2, geometri, Türkçe, tarih, edebiyat ve coğrafya dersleri olmak üzere toplam 7 ders; 11. sınıf sayısal bölüm öğrencileri matematik 1, matematik 2, fizik, kimya, biyoloji, geometri olmak üzere 6 ders almaktadırlar.

Ders işlerken takip edilen müfredatlar, dönem başında belirlenip gönüllülerin ortak kullanımına sunulmaktadır. Ders anlatımında kullanılacak olan kaynaklar gönüllülerin sorumluluğunda olup kulübün kütüphanesi destek amaçlı kullanılabilmektedir. Öğrencilerin eksik olduğu konular hafta içi uygun zamanlarda ayarlanan etütlerle takviye edilirken, önceden belirlenen uygun bir gün ve saatte yapılan deneme sınavlarıyla da bilgi seviyeleri sürekli gözlem altında tutulmaktadır.

2. Organizasyonda İzlenen Yol Haritası:

Gönüllülerle birlikte bu projenin ana bileşeni lise öğrencileri olduğundan, organizasyon aşamasının en önemli kısmını lise öğrencilerine projenin duyurulması kaplar. Derslerin Ayazağa kampüsünde verilmesinin ulaşım sorununa yol açmaması açısından, projenin duyurulması esnasında öncelik Şişli, Kâğıthane, Beşiktaş, Sarıyer gibi yakın semtlere ve bu semtlerin liselerine verilmektedir. Duyuru yöntemi olarak ise lise müdürleriyle iletişim seçilmiştir. Bu yöntemler sonucu ulaşılan ve projeye katılımı uygun bulunan öğrencilerin ailelerinden izin belgelerini getirmeleri istenerek bir tanışma toplantısı düzenlenmektedir. Toplantının ardından ise derslere başlanmaktadır.

3. Projenin Genel İşleyişi

Kulübün işleyişinde ve çalışmaların yürütülmesinde en önemli nokta sürekli iletişim içinde olmak ve iş bölümü yapmak olduğundan, belirli gün, saat ve yerde haftalık toplantılar yapılmaktadır. Projeyle ilgili alınacak tüm kararlar bu toplantılarda topluca alınmakta ve uygulanmaktadır. Toplantı tutanağı tutulmakta ve haberleşmek için aktif olarak kullanılan e-posta grubuna gönderilerek toplantıya katılamayan gönüllüler gelişmelerden haberdar edilmektedir. Ayrıca yapılan tüm faaliyetler e-posta grubundan bütün gönüllülere bildirilmektedir. Bunun amacı hem projenin nasıl yürüdüğünden bütün gönüllülerin haberdar olmasını sağlamak hem de gelecek senelerde karşılaşılacak durumlara örnek olması sağlanarak çözümü kolaylaştırmak ve izlenebilecek yolu göstermektir.

Derslerin organizasyonunda yaşanabilecek sıkıntıları azami seviyede tutabilmek için, her bir ders için kulüp içerisinden bir ders sorumlusu atanmaktadır. Bu kişi o dersin işleyişi, dersi veren gönüllülerin organizasyonu, kaynak temini, ek ders ayarlama vb. işlerden sorumlu olmaktadır.

Öğrencilere etkin bir rehberlik hizmeti verebilmek adına, her kulüp üyesi bir öğrencinin danışmanı olarak atanmaktadır. Böylelikle öğrencilerle ve aileleriyle birebir iletişim ve yakın alaka sağlanmış olmaktadır. Devamsızlık takibi, ders programı hazırlama, deneme sonuçlarının bildirilmesi ve takibi gibi konular danışman gönüllünün sorumlulukları arasındadır.

Bunların dışında fakülte, kitaplık, arşiv, etkinlik, yemek, yeni gönüllü, deneme, web sitesi, fotokopi, kaynak vb. sorumlularının atanmasıyla hem iş bölümü sağlanmakta hem de ders vermeyen diğer gönüllülerin de projeye dahil olması sağlanmaktadır.